Author Details

Diệu Hồng, Nguyễn Khánh

 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo bằng quá trình hai giai đoạn sử dụng hệ xúc tác axit-bazơ rắn
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo bằng phản ứng ở áp suất cao, sử dụng xúc tác axit
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Study on preparation of hydrotalcite based catalyst containing Mg-Al-Co compositions.
  Abstract  PDF