Author Details

Quyên, Nguyễn Khánh

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 gia cường bằng sợi thủy tinh
    Abstract  PDF