Author Details

Thành, Nguyễn Mậu

  • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
    Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính phát huỳnh quang của phức chất La(III) với 1,10-phenantrolin nitrat.
    Abstract