Author Details

Huệ, Nguyễn Minh

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu cơ chế sự tạo thành sản phẩm hydro, etylen và etylen oxit trong phản ứng gốc metylidin với metanol.
    Abstract