Author Details

Thu, Nguyễn Minh

 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ BỀN VA ĐẬP CỦA POLYME EPOXY BẰNG CÁCH BIẾN TÍNH VỚI LACCOL TÁCH TỪ SƠN TỰ NHIÊN VIỆT NAM
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Tổng hợp một số dẫn xuất của axit madecassic phân lập từ cây rau má (Centella asiatica (L.) urban) của Việt Nam
  Abstract
 • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
  Chemical study of the leaves of Lagerstroemia speciosa in Vietnam
  Abstract