Author Details

Thu, Nguyễn Minh, Vietnam

 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  TÍNH CHẤT MÀI MÒN CỦA COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYESTE KHÔNG NO GIA CƯỜNG BẰNG SỢI ARAMIT NGẮN
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Ảnh hưởng của bột polytetrafloetylen đến độ chống mài mòn của polyme nhiệt rắn trên cơ sở polyeste không no.
  Abstract
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Các hợp chất flavonoid và polyphenol từ cây mỏ quạ (Maclura cochinchinensis)
  Abstract  PDF