Author Details

Duy, Nguyễn Ngọc

 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 sử dụng alignat làm chất ổn định.
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG ĐỒNG VẬN CẮT MẠCH CHITOSAN BẰNG BỨC XẠ GAMMA Co-60 KẾT HỢP VỚI HYDROPEROXIT
  Abstract
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Synthesis of gelatin stabilized gold nanoparticles with seed particles enlargement by gamma Co-60 irradiation
  Abstract  PDF