Author Details

Hà, Nguyễn Ngọc

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu cơ chế phản ứng chuyển hóa CO2 bằng H2 trên xúc tác cluster Fe5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
    Abstract
  • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
    The theoretical study of temperature- and pressure-dependent reactions kinetic for unimolecular isomerization reactions of C2H5O radical
    Abstract