Author Details

Hà, Nguyễn Ngọc, Vietnam

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng oxi-đêhiđro hóa propan trên xúc tác V2O5(001) bằng phương pháp phiến hàm mật độ sử dụng sóng phẳng và thế giả.
    Abstract