Author Details

Trìu, Nguyễn Ngọc

  • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần I - Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)