Author Details

Tuấn, Nguyễn Ngọc

 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  Nghiên cứu khả năng tạo phức của ortho-este tetra azophenylcalix[4]aren (TEAC) với Th(IV)
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Study on the accumulation of zinc from soil to the biomass of lettuce (Lactuca sativa L. var. capitala L.)
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Thành phần hóa học của cây Ngọc cẩu (Balanophora laxiflora Hemsl.) thu tại Tuyên Quang. Phần 1. Thành phần hóa học của các cặn chiết ít phân cực.
  Abstract  PDF