Author Details

Tùng, Nguyễn Phương

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp đồng kim loại có kích thước nano bằng phương pháp khử glyxerat trong vi sóng
    Abstract