Author Details

Cường, Nguyễn Quốc, Viet Nam

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp SinM (M là Sc, Y; n = 1-10) bằng phương pháp hóa học lượng tử
    Abstract
  • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
    Nghiên cứu cấu trúc, độ bền và khả năng hấp phụ khí CO của cluster Au3X(-1/0/1) (X = Sc, Y)
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)