Author Details

Khải, Nguyễn Quang

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Influence of the compatibilizers on the physico-mechanical properties of the blend based on nitrile butadiene and chloroprene rubber.
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ozon để xử lý cao su phế thải thành dạng bột.
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ CAO SU NITRIL BUTADIEN, CAO SU CLOPREN VÀ POLYVINYLCLORUA
  Abstract