Author Details

Minh, Nguyễn Quang

  • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
    Nghiên cứu tính chất cơ lý và cấu trúc vật liệu compozit nhựa nên polypylen và hạt gypsum biến tính natri dodecyl sunphat
    Abstract