Author Details

Tâm, Nguyễn Quang

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Xây dựng mô hình thử nghiệm thống kê đa biến nhận biết ung thư đại trực tràng dựa trên dữ liệu phổ NMR mẫu nước tiểu
    Abstract
  • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
    Anticaries activity of mangiferin isolated from Mangifera indica leaves in Vietnam
    Abstract  PDF