Author Details

Dương, Nguyễn Thùy, Viet Nam

 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Ứng dụng nanosilica biến tính phenyl trietoxysilan làm chất phụ gia cho lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn
  Abstract
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Tổng hợp hydrotalxit mang stearat và ứng dụng trong lớp phủ epoxy để bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Ảnh hưởng của nano silica biến tính silan đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng sơn epoxy giàu kẽm
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)