Author Details

Hà, Nguyễn Thị Cẩm

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo màng niken hydroxit trên điện cực vàng bằng phương pháp điện hóa.
    Abstract