Author Details

Anh, Nguyễn Thị Hoàng

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.). I. Các hợp chất triterpen khung lupan.
    Abstract
  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.). Phần II. Các hợp chất triterpen, steroid và monoglyxerit.
    Abstract