Author Details

Loan, Nguyễn Thị Kim, Viet Nam

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 sử dụng alignat làm chất ổn định.
    Abstract