Author Details

Nhung, Nguyễn Thị Phương

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nền polyeste không no và silicafum. Phần I. Cấu trúc và tính chất vật liệu polyme compozit trên nền nhựa polyeste không no và silicafum khi chưa có chất liên kết.
    Abstract