Author Details

Chi, Nguyễn Thị Thanh, Viet Nam

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans-dicloro(safrol)(amin béo)platin(II).
    Abstract
  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Tương tác của kali tricloro(safrol) platinat (II) với amoniac, đimetylamin và đietylamin.
    Abstract