Author Details

Hương, Nguyễn Thị Thuỵ

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu tác dụng xúc tác của phức paladium cố định trên chất mang nano từ tính (CoFe2O4) trong phản ứng ghép đôi HECK.
    Abstract