Author Details

Ánh Hường, Nguyễn Thị

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Ảnh hưởng của lực ion và một số ion lạ đến động học phản ứng quang oxi hóa khử giữa phức rutheni(II) polypyridin và axtt amin tyrosin
    Abstract  PDF