Author Details

Anh Thư, Nguyễn Thị

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH SBA-15 CHỨA NHÓM THIOL (-SH) VÀ HOẠT TÍNH HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
    Abstract