Author Details

Bích Thuỷ, Nguyễn Thị, Viet Nam

 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP KETIMIN LÀM CHẤT ĐÓNG RẮN CHO MÀNG PHỦ NHỰA EPOXY TỪ DIETYLENTRIAMIN (DETA) VÀ METYLIZOBUTYLXETON (MIBK)
  Abstract
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Một số kết quả nghiên cứu chế tạo hệ sơn nước bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép khu vực biển và ven biển
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Một số kết quả nghiên cứu chế tạo hệ sơn không dung môi bảo vệ kết cấu thép khu vực biển và ven biển
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của các chất đóng rắn đến tính chất cơ lý của màng phủ polyme trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828
  Abstract