Author Details

Diệu Cẩm, Nguyễn Thị

 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Tổng hợp vật liệu F-TiO2/Bent và đánh giá hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Synthesis of Ag-TiO2 nanomaterial for treatment of organic pollutants under visible light
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Study on the influence of various base agents in K2TiF6 hydrolysis on morphology, structure and photocatalytic activity of TiO2
  Abstract  PDF