Author Details

Dung, Nguyễn Thị

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CỦA RÂY PHÂN TỬ ALPO-5 CHỨA SẮT TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA FENTON DỊ THỂ PHENOL PHẦN I - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA CÁC RÂY PHÂN TỬ ALPO-5 CHỨA SẮT
  Abstract
 • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
  Nghiên cứu xác định dạng tồn tại của asen (As) trong đất, rau má (Centella asiatica) và cải xanh (Brassica juncea) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) kỹ thuật hydrua hóa (HG)
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Chemical constituents of ethyl acetate extract of Lepisanthes rubiginosa collected in Phu Loc district, Thua Thien - Hue province.
  Abstract  PDF