Author Details

Hưng, Nguyễn Thị, Vietnam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit bằng phương pháp chuyển nhựa vào khuôn có hỗ trợ chân không
    Abstract  PDF