Author Details

Hồng Hạnh, Nguyễn Thị

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    CỐ ĐỊNH KHÁNG THỂ IgM KHÁNG VI RÚT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG HÓA TRỊ CHO CẢM BIẾN MIỄN DỊCH ĐIỆN HÓA
    Abstract