Author Details

Hồng Thắm, Nguyễn Thị, Viet Nam

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo điện cực compozit CNTs/V2O5 bằng phương pháp điện hóa
    Abstract