Author Details

Hiền Anh, Nguyễn Thị, Vietnam

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN HÓA MỘT SỐ DẪN XUẤT XETON-α,β-KHÔNG NO CHỨA 5-NITROFURFURAL
    Abstract