Author Details

Hiền Lan, Nguyễn Thị

 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHỐI TỬ ĐẾN KHẢ NĂNG THĂNG HOA CỦA CÁC CACBOXYLAT ĐẤT HIẾM
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẾ TẠO MÀNG MỎNG CỦA MỘT SỐ CACBOXYLAT ĐẤT HIẾM BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ĐỌNG HƠI HÓA HỌC
  Abstract
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất dipivaloylmetanat của một số nguyên tố đất hiếm
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)