Author Details

Hoàng Anh, Nguyễn Thị

 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC LÁ CÂY SƠN TRÀ POILANE (ERIOBOTRYA POILANEI J.E. VID.), HỌ HOA HỒNG (ROSACEAE) II. TRITERPEN KHUNG URSAN VÀ OLEAN
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC LÁ CÂY SƠN TRÀ POILANE (ERIOBOTRYA POILANEI J.E. VID.), HỌ HOA HỒNG (ROSACEAE) I. TRITECPEN KHUNG URSAN
  Abstract
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Flavonoit glycosit từ cây cách thư Poilanei Fissistigma poilanei (Ast) Tsiang & P. T. Li], họ na (Annonaceae)
  Abstract
 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  Nghiên cứu thành phần hóa học cây song môIitàu (Miliusa sinensis Finet et Gagnep.), họ Na (Annonaceae). Phần I - Các hợp chất flavonoit
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gagnep.) thu hái tại vùng Vịnh Hạ Long
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 1. Các hợp chất diterpenoid.
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 2. Các hợp chất biflavonoid, steroid và phenolic.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 4 (2016) - Articles
  Diterpenoids from the wood of Podocarpus neriifolitus
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Chemical constituents of Chirita drakei Burtt collected in Ha Long bay, Quang Ninh province, Viet Nam. Part 1. Compounds isolated from the n-hexane and ethyl acetate extracts.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Abietane diterpenoids and neolignans from the roots of Pinus kesiya
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
  Chemical constituents of Chirita drakei Burtt collected in Ha Long Bay, Quang Ninh province, Viet Nam. Part 2. Compounds isolated from the n-butanol extract
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  Terpenoids from Dacrycarpus imbricatus.
  Abstract  PDF