Author Details

Huệ, Nguyễn Thị

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Hoạt tính gây độc tế bào và kháng vi sinh vật kiểm định của một số dẫn xuất bengamide
    Abstract  PDF