Author Details

Minh Nguyệt, Nguyễn Thị

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Phân lập các hoạt chất từ rau chua Hibiscus sabdariffa có tác dụng ức chế enzym chuyển hóa Angiotensin I
    Abstract
  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Thu nhận xenlulozơ từ bã mía cho sản xuất etanol sinh học theo phương pháp xử lý với axit axetic
    Abstract