Author Details

Ngọc Anh, Nguyễn Thị, Vietnam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Phân tích đồng thời Sb(III) và Sb(V) sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn và phổ hấp thụ nguyên tử - hiđrua hóa
    Abstract  PDF