Author Details

Thu Phương, Nguyễn Thị, Viet Nam

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Nghiên cứu xác định vết chì (Pb), indi (In) và cadimi (Cd) bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot sử dụng điện cực paste ống nanocacbon biến tính bằng Bi2O3
    Abstract