Author Details

Hải, Nguyễn Thanh

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Tổng hợp và khảo sát tính chất quang của các hạt nano vàng dạng cầu định hướng ứng dụng trong y sinh.
    Abstract
  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Hiệu ứng điện ly plasma trong quá trình điều chế dung dịch nano bạc bằng dòng một chiều cao áp
    Abstract