Author Details

Mỹ, Nguyễn Thanh

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Nghiên cứu hoạt hóa bùn đỏ bằng axit sulfuric và khảo sát khả năng hấp phụ Cr(VI)
    Abstract  PDF