Author Details

Vân, Nguyễn Thuý

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Ho, Er, Tm, Yb, Lu) VỚI L-METHIONIN VÀ AXETYL AXETON TRONG DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐO pH
    Abstract
  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất Neodim với L-methionin.
    Abstract