Author Details

Ái Trinh, Nguyễn Thuỵ

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG ĐỒNG VẬN CẮT MẠCH CHITOSAN BẰNG BỨC XẠ GAMMA Co-60 KẾT HỢP VỚI HYDROPEROXIT
    Abstract
  • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
    Synthesis of silver nanoparticles deposited in porous ceramic by γ-irradiation
    Abstract