Author Details

Phương, Nguyễn Thu

 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ chứa polyme dẫn điện trên nền thép phủ hợp kim nhôm kẽm.
  Abstract
 • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
  Treatment of Cd2+ ions using aluminum doped hydroxyapatite (AlHAp) powder.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
  Preparation and characterization of magnesium hydroxyapatite coatings on 316L stainless steel
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  Synthesis, characterization and corrosion inhibitive ability of composites silica – polypyrrole
  Abstract  PDF