Author Details

Phong, Nguyễn Tiến

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 và nanoclay. Phần 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất của vật liệu
    Abstract