Author Details

Tài, Nguyễn Tiến, Vietnam

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Xây dựng mô hình thử nghiệm thống kê đa biến nhận biết ung thư đại trực tràng dựa trên dữ liệu phổ NMR mẫu nước tiểu
    Abstract