Author Details

Nghĩa, Nguyễn Trọng, Viet Nam

 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Xác định hằng số tốc độ và một số đại lượng nhiệt động của phản ứng OH• + HCNO bằng phương pháp lý thuyết
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu lí thuyết sự tạo sản phẩm OH•, NH2•, HCN, H2O, CS và HNO từ phản ứng của axit fulminic với gốc mercapto (HCNO+HS•)
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng của axit fulminic với nguyên tử flo
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Sự tính toán obitan phân tử của phản ứng axit fulminic với phân tử hidro florua (HCNO+HF)
  Abstract  PDF