Author Details

Đức, Nguyễn Trung

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC TRÊN CƠ SỞ MỘT SỐ COPOLYME GHÉP TINH BỘT
    Abstract
  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tới quá trình trùng hợp ghép metacrylic axit và metyl metacrylat bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương
    Abstract