Author Details

Sơn, Nguyễn Trung, Viet Nam

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu ăn phế thải trên xúc tác dị thể MgSiO3.
    Abstract