Author Details

Thành, Nguyễn Trung, Viet Nam

 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo bằng quá trình hai giai đoạn sử dụng hệ xúc tác axit-bazơ rắn
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo bằng phản ứng ở áp suất cao, sử dụng xúc tác axit
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tiền chất/ammoniac đến cấu trúc vật liệu chứa nanosilica
  Abstract  PDF