Author Details

Hưng, Nguyễn Văn, Viet Nam

 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Phương pháp đơn giản điều chế bột nano N-TiO2 có hoạt tính quang xúc tác cao dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của bột nano W-TiO2 được điều chế bằng phương pháp ướt
  Abstract
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Khả năng hấp phụ crom(III) bằng vật liệu compozit polyanilin-lignin
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của lá cây Vót dạng cơm cháy Viburnum sambucinum (Caprifoliaceae)
  Abstract  PDF